Banner1 spacer
Transparant

U kunt uw website in php-5.3 modus draaien. Op deze manier krijgt u geen problemen met rechten. Voeg het volgende toe aan uw .htaccess file:

<FilesMatch "\.php$">

AddHandler x-httpd-php53 .php

</FilesMatch>

Nadien moeten alle mappen op rechten 755 staan en bestanden op 644. U kan dit nagaan via de FileManager in DirectAdmin.

Transparant